Domů > MicroBug
 
 

 

MicroBug


Pro potřeby QRP provozu s trx FT817 (nejen s ním), jsem navrnul jednoduchý microbug s jednou pamětí a velmi nízkou spotřebou, aby nepotřeboval vlastní zdroj a stačil mu proud pro ovládání pastičky z trx.

Technické parametry:

  • napájení: 2-5V
  • odběr v klidu: při 5V cca 50uA + 150uA pro každé stisknuté tlačítko (kontakt pastičky)
  • rychlost: 5 až 50 wpm
  • pamět: 62 znaků

Popis konstrukce

Microbug je naprogramován do jednočipu PIC16F84 a využívá 64 byte interní eeprom paměti. Napájení je 2-5V přímo z TRX případně z malé baterie. V případě FT817 jsem použil fakt, že při vypnutém interním elektronickém klíči je na nezapojeném pinu pro pastičku trvale 5V.

Pastička je připojena na RB6 a RB7 a tlačítka MEM a SET na RB4 a RB5. Výstup je na pinu RA4, který se chová jako otevřený kolektor tj. spíná pouze vůči zemi. Stejná polarita klíčování je na pinech RA2 a RA3, které jsou již standartní TTL a inverzní výstup (např pro spínání externího tranzistoru) je na RA0 a RA1 (opět TTL).

Deska je navrhnutá k přímému přišroubování na pastičku (od OK2PEM) viz foto. Montována je stranou spojů nahoru a mikrospínače jsou takté shora.

Ovládací program je volně k dispozici pro případnou modifikaci a jde přeložit pomocí volné verze C kompilatoru PICLITE od HI-TECH.

Ovládání

Popisovaný microbug samozřejme nemůže konkurovat svými funkcemi konstrukci Elbugu. Již v návrhu byl koncipován jako co nejjednodušší s nízkou spotřebou vyhovující pro QRP provoz. Ovládá se dvěma tlačítky a pastičkou a neobsahuje příposlech!

Po stisknutí tlačítka SET začne vysílat sekvenci teček a pomocí pastičky je možno nastavit požadovanou rychlost. Nastavení se ukončí opětovným stiskem tlačítka SET. Nastavená rychlost se zapíše do interní paměti a je dostupná i po vypnutí.

Pokud se tlačítko SET podrží 1s, dá se pastičkou nastavit počet opakování přehrání paměti po stisku tlačítka MEM nebo pro maják od 1 do 9. Je to z důvodů malé paměti, do které se nevejde dlouhá výzva. Konstanta se také zapisuje do interní paměti. Přehrávání je uděláno tak, že pokud je na konci paměti ' K', tak se přehraje až u posledního opakování např v pameti je text: "CQ CQ DE OK2TEJ OK2TEJ K" a při nastaveném opakování 2 se přehraje: "CQ CQ DE OK2TEJ OK2TEJ CQ CQ DE OK2TEJ OK2TEJ K" .

Po stisknutí tlačítka MEM, začne klíč vysílat obsah interní paměti. Pokud se tlačítko drží 1s, aktivuje se maják a klíč vysílá obsah paměti neustále dokola s pětisekundovou mezerou.

Zápis do paměti se realizuje současným stiskem kláves SET a MEM (klíč to oznámí "W") a ukončí se stiskem tlačítka (oznámí "R").

Dlouhý seznam součástek

R1 10k
C1,C2 33p
Q1 32.768kHz
IO1 PIC16F84A
  2 mikrospínače

Schéma a plošný spoj

schéma elbugu
deska
Osazení 5 součástek snad není třeba malovat.

Podklady

  • schéma a deska pro program Eagle, ovládací program do procesoru a zdrojový kód: microbug.zip. Procesor pracuje v LP módu.

 

 

OK2TEJ