Domů > Dílna > Impedance vedení
 
 

 

Impedance vedení

Obecně lze určit impedanci vedení změřením kapacity naprázdno a indukčnosti nakrátko.

Z = √(L / C)

a někde jsem našel nepodložený vzorec pro výpočet zkracovacího činitele k = Z * C * 3e8, ale nesedělo mi to

Impedance žebříčku (dvoudrátové vedení) ve vzduchu

Z = 276 * log10  (2a / d)        

kde
a je rozteč vodičů
d je průměr vodičů
 

příklad: drát průměr 2mm, rozteč vodičů 50 mm

Z = 276 * log (2*50 / 2) =  469 ohmů

Pro drát průřezu 2,5mm je pro 450 ohmů potřebná vzdálenost 38mm.

STL model pro žebříček 450ohmů s dilatací 38mm a kabel CYA 2,5 s izolací o vnějším průměru 3,5mm: zebricek.stl

Souosé (koaxiální) vedení

Z = 138 * log10 (D / d) / √εr

kde
D - průměr plastě
d - průměr žíly
εr - relativní permitivita (vzduch = 1, PE = 2.3, pěnové PE dielektrikum ≈ 1.49 (1.38-1.6), teflon = 2,1)

Zkracovací činitel k pro PE je 0,66, pro pěnové dielektrikum je cca 0,82 (0,79-0,85)

k = 1 / √εr

odkaz na parametry koaxiálních kabelů

Mikropáskové vedení

výpočty páskového vedení txline2003, dps-az, emTalk

Pro materiál FR4 relativní permitivita εr = 4,5 (4,4), ztrátovýý činitel tgδ = 0,03.

Parametry páskového vedení pro Eagle, kde spodní vrstva je měď:
Dvouvrstvá deska FR4 (1,52mm), 50 ohm, bez okolní mědi: s maskou pásek 100mil (bez masky 107mil)
Dvouvrstvá deska FR4 (1,52mm), 50 ohm, obklopený mědí: s maskou pásek 37mil, izolační mezera 8mil (bez masky 41mil)
Čtyřvrstvá deska FR4 (dielektrikum 0,2mm), 50 ohm, bez okolní mědi: s masko: pásek 12,8mil (bez masky 13.8mil)
Čtyřvrstvá deska FR4 (dielektrikum 0,2mm), 50 ohm, obklopený mědí: s maskou pásek 11,4mil, izolační mezera 8mil
Čtyřvrstvá deska FR4 (2x prepreg 1080 tj 0,13mm), 50 ohm, bez okolní mědí: s maskou pásek 8mil
Čtyřvrstvá deska FR4 (2x prepreg 1080 tj 0,13mm), 50 ohm, obklopený mědí: s maskou pásek 7,7mil, izolační mezera 8mil

Návrh a analýza mikropáskových vedeni dle : Ansoft Designer SV, Qucs, Sonnet Lite, WinMide

Vedení naprázdno / nakrátko

 

OK2TEJ