Domů > Dílna > Impedance vedení
 
 

 

Impedance vedení

Obecně lze určit impedanci vedení změřením kapacity naprázdno a indukčnosti nakrátko.

Z = √(L / C)

a někde jsem našel nepodložený vzorec pro výpočet zkracovacího činitele k = Z * C * 3e8, ale nesedělo mi to

Impedance žebříčku (dvoudrátové vedení) ve vzduchu

Z = 276 * log10  (2a / d)        

kde
a je rozteč vodičů
d je průměr vodičů
 

příklad: drát průměr 2mm, rozteč vodičů 50 mm

Z = 276 * log (2*50 / 2) =  469 ohmů

Pro drát průřezu 2,5mm je pro 450 ohmů potřebná vzdálenost 38mm.

STL model pro žebříček 450ohmů s dilatací 38mm a kabel CYA 2,5 s izolací o vnějším průměru 3,5mm: zebricek.stl

Souosé (koaxiální) vedení

Z = 138 * log10 (D / d) / √εr

kde
D - průměr plastě
d - průměr žíly
εr - relativní permitivita (vzduch = 1, PE = 2.3, pěnové PE dielektrikum ≈ 1.49 (1.38-1.6), teflon = 2,1)

Zkracovací činitel k pro PE je 0,66, pro pěnové dielektrikum je cca 0,82 (0,79-0,85)

k = 1 / √εr

odkaz na parametry koaxiálních kabelů

Mikropáskové vedení

výpočty páskového vedení txline2003, dps-az, emTalk, impedance calulator, impedance calculators

Pro materiál FR4 relativní permitivita εr = 4,5 (4,2), ztrátovýý činitel tgδ = 0,03.

Parametry páskového vedení 50ohmů, kde spodní vrstva je měď:
Dvouvrstvá deska (FR4 1,52mm εr=4,5), single - bez okolní mědi: s maskou pásek 80mil (bez masky 105mil)
Dvouvrstvá deska (FR4 1,52mm εr=4,5), coplanární - obklopený mědí: s maskou pásek 70mil, izolační mezera 30mil (bez masky vodič 105mil)
Čtyřvrstvá deska (2* prepreg 1080 tl 0,135mm εr=3,5), single - bez okolní mědí: s maskou pásek 8mil
Čtyřvrstvá deska (2* prepreg 1080 tl 0,135mm εr=3,5), coplanární - obklopený mědí: s maskou pásek 8mil, izolační mezera 10mil (lze i 8/8)
 
Návrh a analýza mikropáskových vedeni dle : Ansoft Designer SV, Qucs, Sonnet Lite, WinMide

Vedení naprázdno / nakrátko

 

OK2TEJ